Blog2023-08-15T03:22:08+03:00

Parabolik Ayna Nedir?

Aynalar optiğin temel taşlarından olup günümüzde çok geniş kullanım alanına sahip yegane malzemelerden biridir. Genel itibariyle aynalar camdan imal edilebiliyor olmasına rağmen tarihi süreç içerisinde farklı maddelerden de üretilmiştir. Buna örnek olarak gümüş, tarih içerisinde ayna yapımında sık sık kullanılan maddelerden biridir. Prensip olarak aynalar, ışığı yansıtma özelliğiyle birlikte görüntü elde etmemize yararlar. Oluşan görüntü, aynanı

Mıknatısın Tanımı ve Çeşitleri

Manyetik alan da, elektrik alanı gibi bir kuvvet alanıdır. Elektrik alanı elektrik yüklerinden oluşmasından dolayı elektrik yüklerini etkiler. Manyetik alan ise elektrik akımından oluştuğu için sadece akımı etkiler. Yani manyetik alan elektrik akımın çevrede oluşturduğu bir etki olarak tanımlanabilir. Manyetik alan kuvvet çizgilerinden oluşur. Mıknatıs Nedir? Demir, nikel, kobalt gibi metalleri çekebilen maddelere ise mıknatıs denir. Mıknatısın

Doğru Akım Motoru Nedir?

Doğru akım motorları, DA elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Mantık olarak bobin üzerinden geçen akımın oluşturduğu magnetik kaçaklar sayesinde oluşan kutuplaşmayı, ileri ve geri yönlü olarak kullanarak yani zıt kutupların çekmesi veya aynı kutupların birbirini itmesi prensibine dayanan doğrusal hareketin dairesel harekete dönüştürülmesine yarayan cihazlardır. DA makinalarının ana parçaları; Uyartım kutbu Endüvi Kollektör Fırça olmak ü

Dalga Enerjisinden Elektrik Üretimi

Dalga enerjisinden elektrik üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarının arasında kullanımı en az olanıdır. Fakat yoğunluk olarak en yüksek enerjinin elde edildiği enerji türüdür. Dalga enerjisinden elektrik üretimi projesi genel amaçlı bir model olup, küçük çaplı bir havuzun içerisinde suni olarak dalga üretip, üretilen dalga vasıtası ile elektrik üretimine dayanmaktadır. Sistem açık denizlerde, kıyı sahillerinde ve kıyıya yakın bölgelerde kullan

Triyak Nedir?

Triyak (Triode alternating current - Üç elektrodlu alternatif akım elemanı) kelimelerinden meydan gelmektedir. Triyaklar, iki tristörün ters paralel bağlanması ile oluşmuştur. Triyak, alternatif akım anahtarı olarak tanımlanabilir. Kristal yapı içerisine birbirine zıt iki tane PN PN bileşimin yerleştirilmesi ile oluşturulmaktadır. Tristörlerden 2 özelliği ile ayrılmaktadılar. Bunlardan birincisi, iki yönde de akım geçirebilmekte olmalarıdır. İki

Elektrik Devre Elemanları Nelerdir?

Kaynak (Üreteç), Sigorta, Anahtar - Buton, Alıcı (Yük), İletken (Kablo) gibi elemanlar elektrik devre elemanları olarak adlandırılır. 1. Kaynak (Üreteç) Üreteç, elektrik devrelerinde alıcının çalışabilmesi için gerekli olan en temel elemandır. Bu eleman herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek devrenin çalışmasını sağlamaktadır. Kaynaklar, doğru akım kaynağı (DC) ve alternatif akım kaynağı (AC) olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğru akım k

Yükselteç (Amplifikatör) Nedir?

Tüm yükselteçler birbirinden tasarımsal ve mantık olarak farklı çalışır ve çıkış aşamalarının konfigürasyon ve çalışma şekli arasında açık bir ayrım vardır. İdeal bir amplifikatörün ana çalışma karakteristikleri; doğrusallık, sinyal kazancı, verimlilik ve güç çıkışıdır ancak amplifikatörlerde her zaman bu farklı özellikler arasında bir denge vardır. Transistörlü Yükselteç Sinyal işleme ve yükseltme için yarı iletken transistorları kullanan yükse

Transistör Nedir?

Transistör, teknik olarak bir gerilim ya da akım kaynağı ile başka bir akım yada gerilim kaynağını kontrol etmek için kullanılan elektronik devre elemanlarıdır. BJT ve FET’ler sıkça kullanılan transistörler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Akımla çalışanlar BJT sınıfına girerken, gerilimin oluşturduğu elektrik alanla çalışanlar ise FET sınıfına girerler. Tümleşik sayısal devrelerde daha çok FET kullanılır. Transistörler üç adet bacağa sahiptir.

Bobin (İndüktör) Nedir?

Bobin bir iletken telin üst üste ya da yan yana sarılması ile üretilen devre elemanıdır. Bobinin birimi henry (H), simgesi ise L'dir. Bobine AC akım uygulandığında, akımın yönü sürekli değiştiğinden dolayı bobin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan akıma karşı ek bir direnç gösterdiğinden, AC devrelerde bobinin akıma gösterdiği direnç artar. DC devrelerde ise bobinin akıma karşı gösterdiği direnç, sadece bobinin üretildiği metald

Kondansatör (Kapasitör) Nedir?

Kondansatörler, bir voltaj kaynağına bağlandığında plakalarında elektrik yükü depolayabilen basit pasif cihazlardır. Kondansatör, küçük bir şarj edilebilir pil gibi, plakaları arasında potansiyel bir fark üreten bir elektrik yükü şeklinde enerji depolama yeteneğine veya kapasitesine sahip bir bileşendir. Rezonans devrelerinde kullanılan çok küçük kapasitör boncuklarından büyük güç faktörü düzeltme kapasitörlerine kadar birçok farklı kapasitör tü

Go to Top