Dalga Enerjisi

Dalga enerjisinden elektrik üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarının arasında kullanımı en az olanıdır. Fakat yoğunluk olarak en yüksek enerjinin elde edildiği enerji türüdür.

Dalga enerjisinden elektrik üretimi projesi genel amaçlı bir model olup, küçük çaplı bir havuzun içerisinde suni olarak dalga üretip, üretilen dalga vasıtası ile elektrik üretimine dayanmaktadır.

Sistem açık denizlerde, kıyı sahillerinde ve kıyıya yakın bölgelerde kullanılabilir. Bu sistemle denizlerde ki potansiyeller şehirlere, sanayi bölgelerine elektrik enerjisi olarak aktarılabilir. Havuzun içerisinde belli bir periyodda üretilen dalgalar, havuzun diğer tarafında kurulmuş olan şamandıra sistemini hareket ettirerek Faraday yasası sayesinde elektrik üretimini esas alır. Ayrıca sistemin çıkışında bir şarj devresi ile enerjinin depo edilmesi ve sürekli hale getirilmesi sağlanmıştır.

Şarj devresinin çıkışı bir DA/DA (doğru akım) konvertöre bağlanarak elektriğin düzenlenerek kullanıma sunulması sağlanmıştır.