Işıkla Veri İletimi

Işıkla veri iletişimi teknolojisinin ilk kullanımı eski zamanlara dayanmaktadır. İlk zamanlarda çok küçük miktarda veri iletimini sağlayan düzenekler geliştirilmesine karşın günümüz teknolojisinin bulunduğu konuma gelmesinde temel taşlardan birini bu iletim çeşidi oluşturmaktadır.

Özellikle fiber optik kabloların tasarımı ve çalışma prensibinin temelini oluşturmaları teknolojinin farklı boyutlara taşınmasına ve çok hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmuştur.

Günümüz teknolojisinde ışıkla ses ileti konusunda oldukça fazla yol kat edilmiş, haberleşme ve telekomünikasyonun temelini oluşturan bir fiber optik kablo sayesinde milyonlarca data iletimi sağlanabilmektedir.

Işık kaynağıyla veri aktarımının en büyük avantajı elektrik alan kirliliği yaratmamasıdır ve bakır kabloya göre yüksek veri transferi sağlamasıdır. Ayrıca bilgisayar teknolojisi sayesinde ses, görüntü gibi her türlü verinin aktarımına izin vermesidir. Elektrik alanın kirli olduğu yerlerde bakır üzerinde oluşabilecek parazitler ise veri iletimine zarar verebilirken bu iletim türünde hiç bir etkisi yoktur. Bunun yanında bir fırın gibi yüksek sıcaklığın olduğu yerlerde veri sorunsuzca hiçbir bozuntuya ve değişikliğe uğramadan akıp gidebilir.

Günlük hayatımızda çok fazla kullanım alanına sahip olan bu optik kaynaklar en çok süper marketlerde ürün fiyatlarını, CD veya DVD’leri okumakta kullanılır.

Lazerin temelleri atom veya molekül enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişleri ile oluşan ışık fotonlarına dayanır. 15 mW’ın üstündeki lazerler göze anında zarar verebilir ve 100 mW’ın üstü ise kibrit yakabilecek kadar güçlü ve etkili bir ışık kaynağıdır.