Kulon Kanunu

Bilindiği gibi iki cisimden birinin yükü diğerinden farklıysa yani biri pozitif yüklüyken diğeri negatif yüklüyse bu iki cisim arasında çekme kuvveti vardır. İki cisimden ikisinin yükü de aynıysa yani ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif yüklüyse iki cisim arasında bir itme söz konusu olur. Kulon Kanunu, cisimlerin elektriksel yüklerinin birbirlerine etkisini tanımlar ve açıklar. Buna göre:

  • Elektrik yükleri arasında bir itme ya da çekme kuvveti vardır.
  • Pozitif ve negatif olmak üzere iki cins elektrik yükü vardır. Aynı yükler arasında bir itme kuvveti, farklı cins yükler arasında ise bir çekim kuvveti mevcuttur.
  • Yükler arasındaki kuvvet, yükleri birleştiren hat doğrultusundadır.
  • İki yük arasındaki kuvvet, yükler arasındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır.
  • İki yük arasındaki kuvvet, yüklerin çarpımlarıyla doğru orantılıdır.

Yükler arasındaki kuvvet, yüklerin bulunduğu ortamdan etkilenir. Kulon Kanunu dikkate alındığında iki yük arasındaki kuvvet kısaca yüklerin cinsine ve miktarına, aralarındaki uzaklığa ve yüklerin bulunduğu ortama bağlıdır, denilebilir.

Kulon Kanunu’na göre iki cisim arasındaki çekme kuvvetinin büyüklüğü, cisimlerden her birinin yüklerinin cinsi ve büyüklüğü ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklıkla ise ters orantılıdır.

Mıknatısların zıt kutuplarını birbirlerine iyice yaklaştırdığınızda onları ayrı tutmakta zorlandığınızı hissedeceksiniz. Aynı kutupları yaklaştırdığınızda da birleştirmekte zorlanacaksınız. Mıknatısları birbirlerinden uzaklaştırdığınızda ise aralarındaki kuvvetin azaldığına göreceksiniz.