Akım Yoğunluğu

Akımı suya benzetirsek, iletken telleri de su borularına benzetebiliriz. Bir su borusunun yapıldığı maddeye göre taşıyabileceği bir su miktarı vardır. Örneğin, kalın bir metal borunun taşıdığı suyu ince bir metal boru taşıyamayıp patlayabilir. İşte iletkenlerin de yapıldıkları maddeye ve kesitlerine göre taşıyabilecekleri azami akım değerleri söz konusudur.

Akım yoğunluğu, bir iletkenin 1 mm² lik kesitinden geçen akım miktarına denir. Bir iletkenin kesiti, iletkenin yarıçapının karesi ve pi sayısının çarpımıyla bulunur ve S = π.r² şeklinde ifade edilir. Akım yoğunluğundan, bir iletkenin taşıyabileceği azami akımı bulmada faydalanılır.

Akım yoğunluğu J = I / S eşitliği ile bulunur. Eşitlikteki sembollerin anlam ve birimleri ise aşağıdaki gibidir.

J: Akım yoğunluğu (A/mm2 )

I: İletkenden geçen akım (A)

S: İletkenin kesiti (mm2 )