Ampermetre

Elektrik akımı I ya da i harfleriyle gösterilir ve birimi Amper (A) dir. Elektrik akımı ampermetre denen ölçüm cihazları ile ölçülür. Ampermetreler devreye seri olarak bağlanırlar. 1 Amper, birim zamanda (1 saniyede) bir iletkenden geçen 1 C’lik elektrik yükü miktarına denir. Başka bir deyişle, bir devreden 1 saniyede 624.1016 adet elektron geçiyorsa o devrenin akımı 1 Amper’dir. Bir devreden geçen elektrik akımı I = Q / t formülüyle bulunur.

I: Elektrik akım şiddeti – Amper (A)

Q: Elektrik yükü miktarı – Kulon – Coulomb (C)

t: Elektrik yüklerinin geçtiği zaman – Saniye (sn)

Akımın birimine amper ismi Elektrik alanında önemli çalışmalar yapmış bir Fransız fizikçi ve matematikçi André-Marie Ampère’nin (1775 – 1836) anısına verilmiştir.

Ast – Üst Katları ve Çevrimleri

Elektriksel büyüklüklerin hepsinde olduğu gibi akım da biner biner büyür ve biner biner küçülür. Amperin üst katları sırayla kiloamper (kA) ve megaamper (MA) dir. Mega amper büyüklüğündeki akımlar çok büyük olduğundan akım değeri olarak MA ile pek karşılaşmazsınız. Amperin ast katları ise sırası ile miliamper (mA) ve mikroamper (μA) dir. Amperi bir binanın zemin katına koyarsak akımın ast katları binanın alt katlarına ve akımın üst katları da binanın üst katlarına yerleştirilebilir.