Elektrik Potansiyeli

Elektrik potansiyeli ya da elektrostatik potansiyel, bir elektriksel alanda bulunan herhangi bir noktadaki birim elektriksel yük başına düşen elektrik potansiyel enerjisidir.

Yüklü bir cisim bir elektrik potansiyeline sahiptir. Elektrik potansiyeli olan bir cisim, potansiyelinin miktarına bağlı olarak çevresine bir elektrik alanı uygular. Elektrik potansiyeli, bir elektrik alanının etkisindeki bir noktanın sahip olduğu elektrik yükü miktarıdır. U harfi ile gösterilir ve birimi Volt (V) tur. Potansiyel fark ya da gerilim ise bir noktanın ya da bir cismin yükünün başka bir nokta ya da cismin yüküyle olan farkına denir.

Elektrik potansiyeli, bir elektrik yükünü bir referans noktasından bir elektrik alanındaki belirli bir noktaya, testin ihmal edilebilir ivmesi ile hareket ettirmek için gereken iş enerjisi miktarı da denilebilir. Aynı zamanda elektrik alan potansiyeli, potansiyel düşüş, elektrostatik potansiyel olarak da adlandırılır. Referans noktası dünya veya sonsuzdaki bir noktadır. Ancak herhangi bir nokta da kullanılabilir. Daha doğrusu, alanı önemli ölçüde bozmayan küçük bir test yükü için birim yük başına enerji ve söz konusu alanı üreten yük dağılımıdır.

Bir elektrik alanında her noktanın potansiyel farkı (gerilimi) farklıdır. Bir noktadaki gerilimin, etkisinde kaldığı yüke yaklaştıkça değerinin arttığı, uzaklaştıkça ise değerinin azaldığı görülür. Bu nedenle yüke yakın olan bir A noktasının yüke uzak olan bir B noktasından daha fazla bir gerilime sahip olduğu söylenebilir.

Elektrik Potansiyeli Formülü Nedir?

Elektrik potansiyeli hesaplamada UA=kx(Q/rA) formülü kullanılmaktadır.

Burada A, herhangi bir A noktasıdır.

UA: A noktasındaki potansiyel enerji

k: Yükün bulunduğu ortama bağlı olan katsayı (k= 8,99×109 N.m2/C2)

Q: Elektrik Yükü

rA: A noktasının Q yüküne uzaklığı