Elektrik Yükü

Bilindiği gibi atomların normal şartlarda proton ve elektron sayıları eşittir. Bunun anlamı, bir etkiye maruz kalmamış maddeler yüksüz (nötr) haldedirler.

Bir maddeyi oluşturan atomların bir kısmı ya da tamamında elektron sayıları ile proton sayıları arasında sayısal bir fark varsa bu madde elektriksel olarak yüklü bir maddedir. Şayet madde atomları elektron kaybetmişlerse pozitif (+) yüklü, elektron kazanmışlarsa negatif (-) yüklü olacaklardır. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.

Bir cismin yükü doğal olarak kendi atomlarının yük ortalamasına eşit olacaktır. Gümüş atomunun atom modeline göre atomun son yörüngesinde bir elektron bulunmaktadır. Gümüş atomu bu şekilde kararlı bir haldedir (yüksüz) ve bu atomlardan oluşan gümüş elementi ya da maddesi yüksüz durumdadır. Buna karşın gümüş bir kolye ve kolye atomlarının yalnızca çekirdek ve son yörünge elektronlarını gösteren sanal bir büyüteç görülmektedir. Ancak kolye atomları bir dış etki ile birer elektron kazandıklarından negatif yükle yüklenmişlerdir. Bu nedenle negatif iyonlardan oluşan kolyenin yükü şu durumda negatiftir.