Elektriklenme

Bazen birine dokunduğunuzda, bazen halının üzerinde yürürken ya da bazen televizyona çok yaklaştığınızda bir karıncalanma hissiyle tuhaf hissettiğiniz olmuştur. Bu duygu, vücudunuzun statik elektrik yüklenmesinden kaynaklanır.

Sürtünme ile Elektriklenme

Bir kış günündeyseniz bir balonu bir süre kazağınıza ya da süveterinize sürtün. Az sonra balonun süveterinize tutunduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni, balonu süveterinize sürttüğünüzde balonun atomları süveter atomlarından elektron alarak negatif yükle yüklenirken elektron veren süveterinizin ise pozitif yükle yüklenmiş olmasıdır.

Bazen şapkanızı çıkardığınızda ya da saçınızı taradığınızda saçlarınızın dikildiğini hissedersiniz. Çünkü saçlarınızın atomları şapkanızın ya da tarağınızın atomlarına elektron vererek pozitif yükle yüklenirler. Aynı yükle yüklenen saçlarınız da doğal olarak birbirlerini iterler.

Sürtünme ile elektriklenmede, yalıtkanlarda elektriklenme sadece sürtülen bölgelerde, iletkenlerde ise bütün iletken boyunca gerçekleşmektedir. Bunun nedeni, iletken atomlarındaki son yörünge elektronlarının, yalıtkan atomlarındakilere göre çekirdekleri tarafından daha az bir kuvvetle çekilmesidir. Bu nedenle iletkenlerin bir bölgesindeki küçük bir yük değişikliğinin oluşturduğu enerji, bütün bir iletkene yayılır.

Dokunma ile Elektriklenme

Bir cismin elektrik yüklü olmasının, o cismin atomlarının proton ve elektron sayılarının farkına bağlı olduğunu hatırlayınız. Elektrik yüklü bir cismi başka bir cisme dokundurduğunuzda ya da yüksüz bir cismi yüklü bir cisme dokundurduğunuzda da cisimlerde birtakım değişmeler olur. Cisimlerden biri mevcut yükünün durumuna göre diğerinden elektron almış ve sonuçta iki cismin de yük değeri değişmiştir.

Yükleri farklı cinste ya da farklı değerde iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduklarında, cisimler arasında elektron transferi gerçekleşir. Elektron transferi aşağıda belirtilen şekillerde olur. İki zıt yüklü cisim birbirlerine dokundurulduklarında, negatif yüklü cisimden pozitif yüklü cisme elektron geçişi olur. Cisimler birbirlerinden ayrıldıklarında iki cisim de aynı miktarda ve aynı cinste yüke sahiptirler.

Aynı cins fakat farklı yüklerle yüklü iki cismin birbirlerine dokundurulmaları durumunda ise, diğerine göre daha negatif yüklü olan cisimden daha pozitif olan cisme elektron akışı olur. Cisimler ayrıldıklarında iki cisimdeki yük miktarı eşit olur.

Cisimler arasındaki elektron transferinin nedeni, her atomun nötr halde kalma eğilimidir. Bu nedenle elektron fazlası olan (negatif yüklü) cisimlerdeki atomlar elektron vererek elektron eksikliği olan (pozitif yüklü) cisimlerdeki atomlar ise elektron alarak nötr hale gelmek isterler. Görüldüğü gibi her iki durumda da cisimlerin birinden diğerine elektron transferi söz konusudur.

Etki ile Elektriklenme

Cisimlerde bazı değişikliklerin olabilmesi için cisimlerin her zaman başka cisimlere dokundurulmaları gerekli değildir. Örneğin, bir kalorifer peteğine dokunarak ısındığınız gibi dokunmadan da ısınmaktasınız. Bunun gibi cisimlerin yük dağılımları da uygun mesafelerdeki başka cisimlerin yüklerini etkilemekte ve onlardan etkilenmektedirler.

En az biri yüklü iki cisim birbirlerine yaklaştırıldığında, cisimlerin birbirlerine yakın bölgeleri zıt yüklerle yüklenirler. Bu olaya etki ile elektriklenme denir. Değişik durumlar için etki ile elektriklenme değişik şekillerde gerçekleşir.

Yüksüz bir cisim, pozitif yüklü bir cisme yaklaştırıldığında, yüksüz cismin yüklü cisme yakın bölgelerinde negatif yüklerin, uzak bölgelerinde ise pozitif yüklerin toplandığı görülür. Yüksüz bir cisim, negatif yüklü bir cisme yaklaştırıldığında, yüksüz cismin yüklü cisme yakın bölgelerinde pozitif yüklerin, uzak bölgelerinde ise negatif yüklerin toplandığı görülür. Pozitif yüklü bir cismin, negatif yüklü bir cisme yaklaştırılması durumunda, iki cismin birbirlerine yakın olan bölgelerinde bir yük yoğunlaşması, uzak bölgelerinde ise yük azalması görülür.