Elektromotor Kuvvet

Elektromotor kuvvet, bir devreden yük akışını sağlayan bir kaynağın uçları arasındaki potansiyel farktır. Elektromotor kuvvet, kısaca EMK şeklinde ifade edilir ve E ile gösterilir.

Emk; pil, akü, dinamo, alternatör vb. elektrik enerjisi kaynakları ile elde edilir. Kısaca, devre açıkken kaynağın uçları arasındaki potansiyel farka denir. Gerilim ise her hangi iki noktanın potansiyelleri arasındaki farka denir. Örneğin, bir devrede bir alıcının uçları arasındaki potansiyel farka elektromotor kuvvet denmez, çünkü elektromotor kuvvet kaynak uçları arasındaki potansiyel farktır.

Bir alıcının uçları arasındaki potansiyel farka gerilim denir. Çalışan bir devrede kaynağın uçlarına bağladığımız bir voltmetre, kaynağın elektromotor kuvvetini değil, kaynağın gerilimini ölçebilir. Bir kaynağın boşta ve yüklüyken gerilimleri farklıdır. Bunun nedeni, kaynak devreye akım verirken enerjinin bir kısmının kaynakta harcanmasıdır. Devrenin gerilimi devre açık olduğu için kaynağın (pilin) elektromotor kuvveti ölçülebilir. Çünkü elektromotor kuvvetin bir kısmı pilin içindeki kimyasal tepkimeler için harcanmaktadır. Bu durumda voltmetre kaynağın gerilimini göstermektedir. Buna göre çalışan bir devrede, elektromotor kuvvet ile gerilim için aşağıdaki eşitlik yazılabilir.

Kaynakta düşen gerilim + Kaynak uçlarındaki gerilim = Elektromotor kuvvet